ورود
مرا بخاطر بسپار  |  با ورود به سامانه میتوانید از تمامی امکانات سایت استفاده کنید.

مقالات دیجیتال

اهدا جوایز

اهدا جوایز

حلقه های صالحین

حلقه های صالحین

شورای دانش اموزی

شورای دانش اموزی

اهدا جایزه

اهدا کارنامه و جوایز ماهانه

دانش آموزان برتر

 • علی خلیلی

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 1 سری الف

 • احمد محمدزاده

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 2 سری الف

 • محمد حسین پاشائی

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 2 سری الف

 • پژمان حسین زاده

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 2 سری الف

 • فرزاد سرنيزه دوست

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 3 سری الف

 • پيام سجادي

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 3 سری الف

 • مهيار بابائيان

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 3 سری الف

 • الشن باقرزاده

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 4 سری الف

 • اميرحسين جوادي

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 4 سری الف

 • علي ابراهيمي

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 4 سری الف

 • امیرحسین باقرزاده

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 1 سری ب

 • یاسین زین العابدین پور

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 1 سری ب

 • افتخار حسینی

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 1 سری ب

 • رضا حسین زاده

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 2 سری ب

 • محسن عباس نژاد

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 2 سری ب

 • محمد عابدی

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 2 سری ب

 • امیرمحمد ظفرمند

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 3 سری ب

 • سینا رشیدی

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 3 سری ب

 • علیرضا عیسی زاده

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 3 سری ب

 • سینا جعفری

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 4 سری ب

 • امیرحسین موسوی

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 4 سری ب

 • آرمان پروین شعار

  برتر اردیبهشت ماه
  هفتم 4 سری ب

نظر سنجی

اطلاعلات نظر سنجی مورد نظر یافت نشد.